Izmene br. 1 javnog poziva na javnom tenderu za Elektroizgradnja, Bajina Bašta

11. јул. 2011.

Na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. stav 2 Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu «Politika» dana 30.06.2011. godine, Agencija za privatizaciju objavljuje:

 
 
IZMENE br. 1 JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu radi prodaje 290.087 akcija oznake SFI-kod: ESVUFR, ISIN-broj: RSEIBBE81150 u vlasništvu Agencije za privatizaciju i 1.764 akcija u vlasništvu Akcionarskog fonda AD, Beograd što predstavlja 70,42567% ukupnog kapitala privrednog društva Elektroizgradnja AD Bajina Bašta
 
Šifra tendera EBB 04/11
 
Agencija obaveštava sve zainteresovane o Izmenama br. 1 Javnog poziva, na način kako sledi:
  1. Menja se rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Društva iz tačke 5 Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 25. jula 2011. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.
  2. Menja se rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70,42567% ukupnog kapitala Društva iz tačke 6 Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 08. avgusta 2011. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu.
  3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na internet adresi:
  1. Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom i njegovim izmenama, kontaktirati dole navedena lica, na srpskom ili engleskom jeziku:

 
Agencija za privatizaciju
Republike Srbije
Terazije 23
11000 Beograd
Republika Srbija
Srđan Leković
Rukovodilac projekta
Centar za privatizaciju
Tel:    +381 11 30 20 855
Faks: +381 11 30 20 816
E-mail: slekovic@priv.rs
   
SEECAP
Palata „Jadran“
Nemanjina 4
11000 Beograd
Republika Srbija
Zoran Mitić
Direktor
Tel: +381 11 36 35 935
Faks: +381 11 36 35 924
E-mail: zoran.mitic@seecap.com


Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива