Druga sednica Tenderske komisije za «Elektroizgradnja» Bajina Bašta

15. сеп. 2011.
Održana Druga sednica Tenderske komisije za
prodaju kapitala Privrednog društva «Elektroizgradnja» a.d., Bajina Bašta
 
Druga sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje Privrednog društva «Elektroizgradnja» a.d., Bajina Bašta, održana je 14. septembra 2011. godine.
Tenderska komisija odobrila je Odluku Agencije za privatizaciju o oceni ponude jedinog ponuđača na tenderu, i donela Odluku o otpočinjanju pregovora sa jedinim ponuđačem – «Javna Razsvetljava» d.d., Slovenija
U skladu sa članom 21 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom («Službeni glasnik RS» br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08,107/08 i 98/09), u roku od sedam dana od donošenja odluke Tenderske komisije o otpočinjanju pregovora sa jedinim učesnikom na tenderu biće formirana Komisija za pregovore.
U skladu sa članom 21a navedene Uredbe, Komisija za pregovore predlaže Tenderskoj komisiji da li da odobri zaključivanje ugovora o prodaji sa jedinim učesnikom tendera u roku od 60 dana od dana obrazovanja Komisije za pregovore.
Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
 Predsednik Tenderske komisije:
·         Dušan Vuković, načelnik odeljenja u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
 
Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Radisav Urošević,član Upravnog odbora Privrednog društva «Elektroizgradnja» a.d. Bajina Bašta, kao predstavnik subjekta privatizacije;
 
Članovi Tenderske komisije:
  • Vesna Jurošević, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Biljana Lukić, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Drinka Ilić, savetnik u Sektoru za upravljanje procesom privatizacije i restrukturiranja u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik republičkih organa;
  • Zlatan Jovanović, predsednik Opštine Bajina Bašta, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Dragutin Milošević,član Sindikalne organizacije Privrednog društva «Elektroizgradnja» a.d. Bajina Bašta, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije;    
 
Акционарски фонд

Привредно друштво за производњу бетонских стубова,трафостаница и пратећих елемената за изградњу и одржавање електроенергетских објеката Електроизградња Бајина Башта а.д. Бајина Башта

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива