ЈУГОПРЕВОЗ ВЕЛИКА ПЛАНА

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

ЈУГОПРЕВОЗ РАШКА / КАВИМ РАШКА

Локација:

Рашка

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз ...

Статус:

ЈУГОСЛАВИЈА ФИЛМ

Локација:

Београд

Делатност:

Дистрибуција кинематографских дела, ...

Статус:

ЈУГОТЕРМ

Локација:

Београд

Делатност:

Остали завршни радови

Статус:

ЈУГОХЕМИЈА - ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ДД

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским ...

Статус:

ЈУГОЦЕНТАР

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у ...

Статус:

ЈУГОШЕЋЕР

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико шећером, чоколадом и ...

Статус:

ЈУГОШПЕД

Локација:

Београд

Делатност:

Остале пратеће делатности у саобраћају

Статус:

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива