ЛУКА НОВИ САД АД

ЛУКА НОВИ САД АД
Нови Сад

Јавни позив у току. Дана 12.12.2018. године објављен Јавни позив за продају капитала. Измене бр. 1 Јавног позива објављене су 28.12.2018. године. Измене бр. 2 Јавног позива објављене су 16.01.2019. године. Измене бр. 3 Јавног позива објављене су 01.02.2019. године. Основни елементи Јавног позива: - предмет продаје: пакет акција састављен од 8.151.174 акције у власништву републике Србије, што чини 99,37763% укупног капитала - почетна цена у износу 50% процењене вредности капитала на дан 31.12.2017. године, који се нуди на продају: 7.988.389,31 ЕУР - рок за подношење захтева за откуп продајне документације: продужен до 20.02.2019. године до 15:00 часова - рок за подношење пријава за учешће у поступку: продужен до 01.03.2019. године до 12:00 часова - отварање пријава: 05.03.2019. године у 11:00 часова
Пун назив: ЛУКА НОВИ САД АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕТОВАР И СКЛАДИШТЕЊЕ НОВИ САД
Краћи назив: ЛУКА НОВИ САД АД
Правни статус: АД
Делатност: Манипулација теретом
Матични број: 08155020
Величина: Средње
Број запослених: 151
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива