REGULACIJE

REGULACIJE
Сремска Митровица

Није могућа објава јавног позива. Закључком Владе РС 05 Број: 023-11153/2018 од 20.11.2018. године покренута је Иницијатива за приватизацију Субјекта приватизације.
Пун назив: Водопривредно привредно друштво Регулације, друштво с ограниченом одговорношћу, Сремска Митровица
Краћи назив: REGULACIJE
Правни статус: ДОО
Делатност: Изградња хидротехничких објеката
Матични број: 08039623
Величина: Мало
Број запослених: 34
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива